Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!

Malauradament, tot i que les dones europees s’han incorporat amb força a les carreres científiques des de fa més de vint-i-cinc anys, la seva presència en el món de la recerca i, especialment, en els càrrecs de comandament, continua sent minoritària. En aquest article revisarem els principals documents que fan palesa aquesta injusta situació i tot seguit explicarem com es pot aprofitar la xarxa per visibilitzar aquesta problemàtica, en aquest cas sobre la base d’un web institucional.

Women work in the physics lab

Women work in the physics lab, by Michigan State University Archives, on Flickr

Introducció

La primera publicació que explicita la situació de les dones en el sistema universitari i de recerca europeu  va ser l’informe de l´European Technology Assessment Network (ETAN 2000), considerat el veritable punt de partida de la recollida de dades sobre la situació de les dones científiques europees i de la promoció d’incorporació de propostes d’actuació per erradicar aquestes situacions de desigualtat. Les dades de l’informe ETAN van posar sobre la taula per primer lloc la famosa gràfica de tisores (vegeu la imatge inferior), que representava el fet que menys del 10% dels llocs més elevats dels sistema científic estaven ocupats per dones, tot i que la meitat de les persones graduades universitàries eren dones.

Tant l’informe ETAN (Report on Women and Science) com l’informe She figures 2009: Women & Science statistics and indicators (Comissió Europea) ho corroboraven: hi ha un dèficit de representació femenina en el món de la recerca. Les dones són una minoria (30%), el sou que guanyen és sensiblement inferior al dels homes i es constata un desequilibri home/dona pel que fa a l’accés dels nivells sènior o llocs de responsabilitat.

Un altre estudi sectorial destacat, elaborat a Catalunya, és el que recull l’Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona en el seu Document sobre Dones i Ciència, publicat el 2004, a la presentació del qual podem llegir:

…el grup ha analitzat l’activitat científica, acadèmica i professional de les dones i com a resultat d’aquestes anàlisis detecta una sèrie de problemes de discriminació que obliguen a adoptar polítiques de gènere en les institucions públiques i privades d’investigació i docència. Aquesta problemàtica requereix un debat social informat que defineixi les actuacions que cal seguir i les modificacions normatives que cal fer per erradicar les  situacions de desigualtat.

En la mateixa línia, d’acord amb les conclusions del I Congrés internacional sobre biaix de gènere i desigualtats en l’avaluació de l’activitat acadèmica celebrat a la UAB els dies 12, 13 i 14 de desembre de 2007:

L’absència de dones en la producció científica afecta negativament la qualitat acadèmica ja que es perd potencial acadèmic molt valuós, es limita la pluralitat d’enfocaments i àmbits d’investigació, així com el desenvolupament d’un coneixement científic atent a les necessitats socials.

L’absència de dones en la producció científica és una injustícia. Per aconseguir la igualtat és necessari un major equilibri entre els diferents aspectes de l’activitat acadèmica.

Anàlogament, d’acord amb les recomanacions de la Taula rodona “Dones i investigació” celebrada al Fòrum de la Recerca (UAB) el  20 de febrer de 2007:

L’acció positiva en polítiques d’igualtat és una responsabilitat acadèmica i ha de formar part de l’ètica de la recerca en les institucions universitàries i centres d’investigació científica, atesa la seva funció crítica i el seu compromís amb la societat.

Cal, doncs, posar de manifest la discriminació de gènere en l’àmbit de la investigació científica i tecnològica, fet que exigeix el seguiment de les polítiques de gènere que s’institueixin i verificar-ne el compliment en el futur segons els indicadors bàsics internacionals:

Elaborar estadístiques dels llocs de treball i carreres, i d’assoliment d’estatuts acadèmics desagregats per sexe. Les dades s’han de presentar de manera clara i han de seguir criteris homogenis per facilitar-ne l’anàlisi comparativa.

També cal esmentar l’informe Dones i ciència: Pla d’acció a Catalunya. Propostes d’actuació per a superar les desigualtats de gènere en l’àmbit científic (2005), de Victòria Miquel (AGAUR), tot un punt de referència. L’objectiu d’aquest Pla és que les accions es facin directament sobre les situacions de desigualtat en què es troben les dones científiques, i totes les mesures que es proposen estan dirigides a dones en diferents situacions dins la carrera investigadora.

La majoria de documents i estudis esmentats reflecteixen que el percentatge de catedràtiques d’universitat és avui del voltant del 15%, però a mesura que descendim als nivells inferiors, la proporció de les dones s’incrementa fins arribar al voltant del 55%, que correspon a les alumnes matriculades a les universitats, i al més del 60%, que correspon a les alumnes llicenciades.

Com a conseqüència de tot plegat, la Unió Europea dóna un important impuls a les polítiques per la igualtat de dones, que es reflecteix també en els Programes Marc de Recerca mitjançant la creació de programes específics de Gender Equality.

Font de la imatge:  Document sobre Dones i Ciència (Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona)

Font de la imatge: Document sobre Dones i Ciència (Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona)

L’apartat Dones i ciència del web de la Direcció General de Recerca

Conscients d’aquesta problemàtica, al llarg del darrer semestre de 2006 i principis de 2007, des de la Direcció General de Recerca es va  desenvolupar l’apartat Dones i ciència en el web departamental, adreçat a les dones científiques i tecnòlogues. La idea s’inscrivia en el marc del Vè Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2005-2007, impulsat pel Govern de la Generalitat. Alhora, aquest apartat donava compliment a un dels objectius específics del programa de personal de recerca del Pla de Recerca i Innovació: potenciar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit científic, i promoure la participació de les dones en la recerca científica.

Al llarg de les fases de disseny i implementació del nou apartat van intervenir diversos agents institucionals i grups de recerca universitaris. El web representava un pas més en la incorporació de la perspectiva de gènere en un dels àmbits competencials del nostre departament.

L’estructura de l’apartat

El nou apartat pretenia fonamentalment contribuir a la introducció de la perspectiva de gènere en un web institucional i a la visibilització de la tasca en l’àmbit de la recerca duta a terme per les dones vinculades a la ciència i la tecnologia.

L’estructura de l’espai “Dones i ciència” del Departament de Recerca i Universitats s’adequa als següents plantejaments:

1) El desequilibri de gènere a l’àmbit científico-tècnic és un impediment decisiu per al desenvolupament i el progrés econòmic de la societat actual, basats en el coneixement. En conseqüència, cal fer palesa l’existència d’aquesta fractura de gènere i engegar mesures per a la seva correcció.

2) Hi ha un gran desconeixement de la genealogia de les científiques. Figures com ara Marie Curie o Barbara McClintock són l’excepció que confirma la regla. Les dones de ciència, malgrat les seves valuoses aportacions, no són conegudes a la societat. Només un 4% dels premis Nobel han estat concedits a dones. Per tant, cal promoure la visibilitat i el reconeixement de les dones científiques, cal construir una genealogia, fer més visibles les dones premiades i dotar el món educatiu de referents femenins pel que fa a l’àmbit científico-tècnic.

3) A Europa i a l’Estat hi ha constituïdes força associacions de dones investigadores i tecnòlogues, com ara WISE (Regne Unit), WITEC (Unió Europea) o AMIT (Estat espanyol). En conseqüència, cal articular mecanismes que afavoreixin la presència de la veu de les associacions professionals i dels grups de recerca de gènere i estudis de les dones, tant del món universitari com dels centres de recerca.

L’estructura de la pàgina web Dones i ciència és la següent:

1. Actuacions en matèria de gènere

2. Dones de ciència a la història
2.1 Científiques dels territoris de parla catalana
2.2 Dones de ciència guardonades amb el Nobel
2.3 Científiques reconegudes a Catalunya
2.3.1 Científiques guardonades amb la medalla Narcís Monturiol
2.3.2 Professores reconegudes ICREA Acadèmia
2.4 Altres dones de ciència rellevants

3. Documents

4. Enllaços

Aquesta estructura pretén donar resposta als plantejaments anteriors:

  • Visibilitat i reconeixement de la problemàtica, amb informació sobre les mesures impulsades des de l’Administració i sobre els principals estudis sobre la qüestió (apartats Actuacions en matèria de gènere i Documents).
  • Impulsar la presència de la veu de les associacions professionals i dels grups de recerca de gènere i estudis de les dones (apartat Enllaços).

En resum, a banda de recollir les actuacions més destacades desplegades per afavorir la igualtat en l’àmbit de la recerca, el web mostra tot un seguit de recursos (documents i enllaços) relacionats amb la temàtica de les dones científiques i tecnòlogues. També cal destacar un apartat del nou espai destinat a les dones que han propiciat l’avenç de la dona en el món científic al llarg de la història, tant al nostre país com més enllà de les nostres fronteres.

El web Dones i ciència: perspectives de futur

En el full de ruta de l’espai web figura la seva actualització quotidiana (especialment dels apartats “Documents” i “Enllaços”), així com l’ampliació de la informació sobre la contribució de les dones científiques i tecnòlogues al llarg de la història (apartat Altres dones de ciència rellevants) i la creació d’un nou apartat amb estadístiques sobre beques i ajuts de recerca, que especificarà amb desglossament de gènere el nombre de persones beneficiàries d’ajuts de recerca sobre beques predoctorals, postdoctorals, contractes i mobilitat, amb informació històrica sobre el període 2004-2018. Tot plegat en sintonia amb les directives emanades de la Unió Europea i l’OCDE pel que fa a tractament de les dades estadístiques sobre recursos humans destinades a ciència i tecnologia.

En definitiva, entenem que  la Catalunya del Coneixement que estem construint entre totes i tots no pot prescindir de la visió femenina del món, i per això és important continuar donant impuls a una actuació com és el manteniment i la consolidació de l’espai Dones i ciència en el web del Departament de Recerca i Universitats.

(Data darrera actualització: 15 de febrer de 2023)

Advertisement

Quant a Xavier Lasauca i Cisa

Recerca 2.0, Ciència 2.0, xarxes socials, dones i ciència, universitats, open access, open science, innovació a l'Administració, open data...
Aquesta entrada s'ha publicat en Dones i ciència, Recerca i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s